Mitä musiikkiterapia on?

Musiikkiterapia on hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa keskeinen vuorovaikutuksen väline on musiikki.

Musiikkiterapiassa voidaan käsitellä ja hoitaa sekä fyysisiä, psyykkisiä että sosiaalisia ongelmia. Sitä käytetään joko ainoana terapiana tai muiden hoitomuotojen rinnalla. Se voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

Musiikkiterapia sopii kaikenikäisille eikä asiakkaalta vaadita musikaalisuutta tai musikaalisia taitoja.

Musiikkiterapia on tavoitteellista. Tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan ja yhteistyötahojen kanssa. Terapiaprosessi voi olla lyhyt- tai pitkäkestoinen. Terapiakertoja on yleensä 1 – 2 kertaa viikossa, 45 – 90 min. kerrallaan.

Musiikkiterapiaan voi tulla joko itse maksaen tai Kelan, sairaanhoitopiirin, terveyskeskuksen tms. maksusitoumuksella. Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena (alle 65 vuotiaat) ja kuntoutuspsykoterapiana (16 – 25 vuotiaat).

Musiikkiterapeutin ohjenuorana ovat Musiikkiterapeuttien ammattieettiset ohjeet.

Musiikkiterapian menetelmiä

Päämenetelmiä ovat soittaminen, laulaminen ja musiikin kuuntelu. Usein asiakas ja terapeutti improvisoivat yhdessä. Terapiassa myös keskustellaan tai käytetään tarvittaessa muita kommunikaatiomenetelmiä; kirjoittamista, piirtämistä, maalaamista, leikkiä tai musiikkiliikuntaa. Kontaktin luomiseen ja kommunikoinnin tukemiseen käytetään huomioivaa yhdessäoloa (HYP) sekä voimauttavaa vuorovaikutusta. Lisäksi kuntoutuksessa hyödynnetään kuvakommunikointia (PECS ja PRT).

Tarinasäveltäminen on musiikillista saduttamista, jossa toteutuvat neljä periaatetta: mahdollisuus musiikilliseen ilmaisuun, vuorovaikutus, sävelletyn tarinan – teoksen – muistiin merkitseminen ja konsertti.

Laulupiirtämisen menetelmä on elämyksellinen ja moniaistillinen toimintamuoto, jossa lauletaan ja piirretään samanaikaisesti. Menetelmä antaa keinoja itseilmaisuun. Se tukee kielellisiä taitoja, motoriikkaa, kynänkäyttöä, keskittymistä ja vuorovaikutustaitoja.